โอนวันนี้! กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือน ธ.ค.64

oldman - โอนวันนี้! กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือน ธ.ค.64

เช็คเลย โอนเงินวันนี้ !กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก -ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้

วันที่ 9 เดือนธันวาคม 2564 วันนี้กรุ๊ปเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก คนชรา ผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินสนับสนุนเยียวยาประจำงวดธันวาคม 2564 โดยเด็กเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนลูกปริมาณ 600 บาท ส่วนคนชรา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีวิตคนชรา ตั้งแต่ 600-1,000 บาท ด้านผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเบี้ยความพิกลพิการ 800 -1,000 บาท ทั้งนี้สามารถตรวจดูยอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือติดต่อที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้
สำหรับรายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา มีดังต่อแต่นี้ไป
เงินอุดหนุนลูก
เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนปริมาณ 600 บาท
ตรวจดูสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนลูกได้ 2 วิถีทาง
ผ่านเว็บลิงค์ เว็บกรมธุรกิจการค้าเด็กและก็เยาวชน (คลิกที่นี่)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”