เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

88 - เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนขาย เช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย แล้วก็ บมจ.ไทยการค้าขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมกระบวนการจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้ง 2 วิธี ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน จำต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนขาย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วก็เว็บ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกเหมาะแบงค์ตัวแทนขาย ดังนี้
• แบงค์ไทยการค้าขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทพ
• แบงค์กสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการจำหน่ายเหมาะ สาขาแบงค์ตัวแทนขาย