เปรียบประสิทธิผล สำหรับการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา-ไฟเซอร์” คุ้มครองวัววิด-19

19-194

เผยผลวิจัยประสิทธิผลของวัคซีน “โมเดอร์ทุ่งนา” รวมทั้ง “ไฟเซอร์” ในการคุ้มครองปกป้องการรับเชื้อ “โควิด-19” โดยความแตกต่างของวัคซีนอีกทั้ง 2 จะเริ่มบ่งบอกถึงตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 3 สัปดาห์

ช่วงวันที่ 19 เดือนมกราคม 2565 วารสาร New England Journal of Medicine แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการคุ้มครองปกป้องการรับเชื้อโควิด-19 จากการฉีดยาโมเดอร์ทุ่งนา รวมทั้งวัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยการทำการคาดการณ์อุบัติการณ์ของการรับเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากการได้รับวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนารวมทั้งวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 รวมทั้งเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2563-20 ต.ค. 2564

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อทั้งหมด 878 ราย มีเพียงแต่ 3 รายที่มีลักษณะอาการรุนแรงต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงหมอ แต่ไม่พบรายที่รุนแรงขั้นวิกฤติหรือก่อให้เกิดการตาย ส่วนในกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ปริมาณ 192,123 ราย มีปริมาณผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,262 ราย มี 7 รายที่มีลักษณะอาการรุนแรง รวมทั้ง 1 รายที่เสียชีวิต โดยการรับเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีนครบแล้วทั้งคู่กลุ่มจะมีความสัมพันธ์กับภูมิต้านทานที่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป

ดังนี้ จากการติดตามผลข้างหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา มีอุบัติการณ์สะสมของการรับเชื้ออยู่ที่ 0.59% ส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ จะมีอุบัติการณ์สะสมของการรับเชื้อภายหลังจากได้วัคซีนนั้นสูงยิ่งกว่า อยู่ที่ 0.84% (ดังแสดงในกราฟ วัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา เส้นสีน้ำเงิน รวมทั้งวัคซีนไฟเซอร์ เส้นสีแดง)
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าในกลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา จะพบอุบัติการณ์ของการรับเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการรับเชื้อประเภทที่รุนแรงต่ำยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ โดยความแตกต่างของวัคซีนทั้งคู่นี้จะเริ่มบ่งบอกถึงตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกผ่านไปแล้วสามสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม สรุปแล้ววัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา จะพบอุบัติการณ์การของการรับเชื้อภายหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีความกลมกลืนกับงานค้นคว้าก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิต้านทานที่ต่างกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งคู่.

screenshot.2 8 - เปรียบประสิทธิผล สำหรับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" คุ้มครองวัววิด-19