เงินช่วยเหลือบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

mom - เงินช่วยเหลือบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ตอนแรกเกิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่มองเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อผู้ประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในขณะนี้ ก็เลยจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มอีก ผู้ประกันตนสามารถไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เหมาะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ทั้งยัง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินสงเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• จากนั้นเข้าสู่ระบบ ถ้าหากยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1 - เงินช่วยเหลือบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!