อัปเดตความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

wewin 780x439 - อัปเดตความคืบหน้าโครงการ "เราชนะ" ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความคืบหน้าโครงงาน “เราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ราษฎรกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. ราษฎรกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกลุ่มราษฎรทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะพื้นฐานรวมทั้งยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. ราษฎรกลุ่มผู้ที่อยากความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1 - อัปเดตความคืบหน้าโครงการ "เราชนะ" ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ ที่ใช้จ่ายกระทั่งครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าธงฟ้าราคาย่อมเยาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านรวมทั้งผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงงานฯ จำนวนทั้งปวง

มากยิ่งกว่า 1.3 ล้านกิจการค้า
แม้กระนั้น ปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 ครม. เห็นดีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลพวงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับในการเพิ่มวงเงินโครงงาน เราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกอาทิตย์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.