องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

fii - องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) หมอแก้วสีไม้ไผ่ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ท้องนา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการตั้งราคาขายวัคซีนโมเดอร์ท้องนาให้กับโรงหมอเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง รวมทั้งค่าสัญญาประกันภัยรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากนี้ชมรมโรงหมอเอกชนจะไปตั้งราคากึ่งกลางค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงหมอต่อไป
ช่วงเวลาเดียวกันแต่ละโรงหมอจะได้ประกาศให้ประชาชนสั่งจองหรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งปริมาณการจองของแต่ละโรงหมอให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้จัดการจัดแบ่งให้สอดคล้องกับปริมาณที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ปริมาณ 3.9 ล้านโดส รวมทั้งงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 ปริมาณ 1.1 ล้านโดส

ส่วนการจัดการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกนั้น องค์การฯ ได้ประสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว แม้ได้รับการยืนยันปริมาณเพิ่มอีกจากบริษัท ทางองค์การฯ ชัดเจนให้รู้ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ท้องนาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้แทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจัดจำหน่ายให้กับโรงหมอเอกชนตามวิถีทางหลักเกณฑ์ของบริษัทโมเดอร์ท้องนาต่างถิ่น
แต่ เมื่อวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้าที่ผ่านมา หมอเฉลิม หาญการขาย นายกชมรมโรงหมอเอกชน กล่าวมาว่า ชมรมโรงหมอเอกชน องค์การเภสัชกรรม รวมทั้งบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์ท้องนา มีการร่วมสัมมนาเพื่อตั้งราคาให้บริการวัคซีนลู่ทางโมเดอร์ท้องนาของโรงหมอเอกชน โดยที่ระบุอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์ท้องนา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงหมอเอกชนที่ให้บริการ รวมทั้งเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ รวมทั้งค่ารับรองวัคซีนทั้งหมดแล้ว
• โรงพยาบาลเอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ท้องนา” อีกครั้ง เข็มละ 1,700 บาท เริ่มจ่ายเงิน 1 เดือนกรกฎาคมนี้