สรุปย้ำ ขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวจังหวัดแดงเข้มถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

down 780x439 - สรุปย้ำ ขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวจังหวัดแดงเข้มถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

สรุปย้ำ ข้อกำหนดมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 ขยายมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว จำกัดการเดินทาง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จากในกรณีที่เมื่อเวลา 17.00 น. ก่อนหน้าที่ผ่านมา แพทย์หญิงอภิยุค ศรีรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยพิธีกรศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงตอนหลังการสัมมนา ศบค.ชุดใหญ่ ว่า มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เพิ่มเติม 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด และก็ใช้มาตรการเคร่งครัดทั้งล็อกดาวน์ งดออกนอกบ้านเรือนในกลางคืน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. การจำกัดการเปลี่ยนที่ รวมทั้งมาตรการอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ไปอีก 14 วัน และก็จะพิจารณาทวนประเมินอีกทีในวันที่ 18 สิงหาคม แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบางทีก็อาจจะจำต้องขยายต่อไปจนกระทั่ง 31 สิงหาคม นั้น
ปัจจุบันตอนยามดึกดื่นวันเดียวกัน เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎระเบียบออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดมือบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 30) โดยมีข้อความเจาะจงในบางช่วงบางตอน ว่า
ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด เพื่อการรอและก็ลดแนวโน้มความร้ายแรงของการระบาดที่จะมีเหตุที่เกิดจากการวัดสถานการณ์ของข้างสาธารณสุขซึ่งเห็นควรให้ดำเนิ่นมาตรการเพื่อมุ่งจำกัดการเปลี่ยนที่และก็การจับกลุ่มของบุคคลสม่ำเสมอไป จึงกำหนดให้บรรดามาตรการ สิ่งที่ห้าม และก็ข้อบังคับสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัด ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ (ฉบับที่ 28) ระบุวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 ดังเช่น
การลดและก็จำกัดการเปลี่ยนที่เดินทาง การห้ามออกนอกบ้านเรือนในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันพรุ่งนี้ การขนส่งสาธารณะ การกระทำงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและก็ภาคเอกชน และก็มาตรการควบคุมบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ ธุรกิจการค้า หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รวมทั้งบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่บุคลากรข้าราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายใต้กฎระเบียบดังที่กล่าวถึงแล้วเท่าที่ไม่ขัดหรือคัดค้านกับกฎระเบียบนี้ ยังคงใช้บังคับสม่ำเสมอออกไป สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เคร่งครัดทุกจังหวัด จนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564
และก็ข้อ 11 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้บุคลากรข้าราชการตรวจตราและก็กำกับการทำตามมาตรการ สิ่งที่ห้าม และก็ข้อบังคับตามข้อกำหนดนี้ เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอจนกระทั่งวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 โดยให้ประเมินสถานการณ์และก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงช่วงเวลา 14 วัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป.