บัตรคนจน รับโอนเงินวันนี้ (22 พ.ย.) รอบเดือนพฤศจิกายน ใครได้บ้าง

kon 1 - บัตรคนจน รับโอนเงินวันนี้ (22 พ.ย.) รอบเดือนพฤศจิกายน ใครได้บ้าง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนพฤศจิกายนรอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) เช็กเงื่อนไขใครได้บ้าง

วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง ระยะที่ 3 โอนเงินให้ผู้ถือบัตรฯ รอบเดือนเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบสุดท้าย วันนี้ (22 เดือนพฤศจิกายน) ตัวอย่างเช่น

เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ ปริมาณ 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากปริมาณ 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อผลประโยชน์แห่งเมืองเพียงแค่นั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้กดเงินแบงค์กรุงไทยได้
นอกจากนี้ กรุ๊ปที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่อยู่ในภาวะพึ่งพา (คนแก่ ผู้พิการ พิการ คนป่วยติดเตียง) ยังได้รับเงินเพิ่มเติม 300 บาท อีกด้วย

สำหรับโครงงานบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณวงเงิน 54,506 ล้านบาท โดยมีตารางจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตร ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทีแรกตอนวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีกปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กรุ๊ปผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง

2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนที่ต้องการการช่วยเหลือ
ลงทะเบียนบัตรคนยากจน รอบใหม่ 15 ล้านคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (20 เดือนพฤศจิกายน) นายธนกร วังบุญอาจชนะ โฆษกประจำนร เผยออกมาว่า รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองรอบใหม่ โดยวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เพราะกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีสมาร์ทโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่ควรได้รับผลประโยชน์จากเมืองเพิ่มเติมอย่างแท้จริง ซึ่งคนที่ถือบัตรในตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วย

“คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิราว 15 ล้านคน ซึ่งเป็นเปิดการลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่ และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทวนสิทธิ จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรผลประโยชน์อยู่ราว 13.6 ล้านคน”

ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับเพื่อการคัดกรอง ตัวอย่างเช่น เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วย

นอกจากนี้ จะมีกฏเกณฑ์สินทรัพย์มาใช้พิจารณาอีกด้วย โดยสศค.อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้ถี่ถ้วนก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา เพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกรอบ โดยรัฐบาลมีความตั้งใจอยากให้เสร็จด้านในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพลเมือง