ด่วน! “น้องชาย” เผย ความเห็น มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์

sompong 780x439 - ด่วน! "น้องชาย" เผย ความเห็น มส. ชี้การกระทำ "พระมหาสมปอง" ไม่ใช่กิจสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ดำเนินงานสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เอ่ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ แสดงความคิดเห็นแนวทางการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อวิถีทางต่างๆอีกทั้งมีการทำการโฆษณาโฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อตรึกตรองข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจัดว่าไม่เป็นธุระของสงฆ์
นายน้องชาย พูดว่า ปัจจุบัน ที่ประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 มีมติมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติดังที่ได้กล่าวมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง รวมทั้งเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานถัดไป
นายน้องชาย พูดว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งดำเนินงานตามความเห็นชอบมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งเจ้าคณะปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำรวจพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่ธุระของสงฆ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแวดวงพระสงฆ์รวมทั้งพระพุทธศาสนา.