คนเมินหน้าตั๋วบิน “พวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

we travel 780x439 - คนเมินหน้าตั๋วบิน “พวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) กล่าวมาว่า ตระเตรียมสรุปโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) หลังจากมีการจองสิทธิหอพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากนักท่องเที่ยวกรุ๊ปเดิม ที่เคยท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการหอพักเต็ม 10 สิทธิ หลัง คณะรัฐมนตรีมีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น มีการเข้าพักโฮเต็ล 5 ดาวของคนในพื้นที่ เนื่องจากแม้สถานการณ์ปกติราคาจะแพงมากมาย ไม่เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า โครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจโฮเต็ลแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์จำนวนสิทธิหอพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.