คนละครึ่งเฟส 4 คนเก่าต้องรับรองตัวตน อ่านให้ชัดก่อนโดนตัดสิทธิ์

696

คนละครึ่งเฟส 4 ย้ำ คนเก่าจำต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” แล้วก็จำต้องใช้คราวแรกในระยะเวลาที่ระบุ ไม่อย่างนั้นระวังโดนตัดสิทธิ์ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เริ่ม 10 เดือนกุมภาพันธ์ นี้

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นด้วยโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ “คนละครึ่งเฟส 4” ดังที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ โดยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป, บริการนวดสปา, ทำผม, ทำเล็บ แล้วก็บริการขนส่งสาธารณะนอกจากล็อตเตอรี่, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ยาสูบ แล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โดยภาครัฐช่วยในอัตราร้อยละ 50 ดังนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน เดือนกุมภาพันธ์-30 เม.ย. 65 ให้กับราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน โดยมีเนื้อหาแล้วก็ระยะเวลาดำเนินโครงการในพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 4” สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว

1. ราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน ต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2. ต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ข้างในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 65 เวลา 22.59 น. ถ้าหากเลยกำหนดระยะเวลาดังที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลือบางทีก็อาจจะเอามาไตร่ตรองเปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบ ซึ่งถ้าหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนเหมือนกันกับราษฎรทั่วๆไป

3. ถ้าหากยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 คราวแรกในระยะที่ระบุสามารถใช้สิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 4 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว
ราษฎรทั่วๆไปที่ยังมิได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จวบจนกระทั่งจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์

สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

ช่องทางลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 4”

1. กรณีเป็นราษฎรที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงการอื่นของเมืองที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. กรณีราษฎรที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4”

ราษฎรที่มีสัญชาติไทย แก่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่เป็นผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 65 หรือเปล่าเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
ดังนี้ ก่อนจะมีการใช้สิทธิ์คราวแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของแบงค์กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (แบงค์กรุงไทยฯ) นอกจากคนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับแบงค์กรุงไทยฯ หรือคนที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการรับรองตัวตนกับแบงค์กรุงไทยฯ แล้ว.